زمستان ۶۲

جنگ‌ها تاثیرات غیرقابل کتمانی بر سرنوشت انسان‌ها و جوامع دارند. برای آشنا شدن با کتابی که در قالب یک داستان جذاب، به زیبایی به این موضوع پرداخته است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه