مغازه‌ی خودکشی

آیا وجود مغازه‌ای که به افراد در خودکشی کردن کمک کند، موضوع جالبی به نظر نمی‌رسد؟ برای آشنا شدن با کتابی به سبک کمدی سیاه که این موضوع را دست‌مایه‌ی داستانی جذاب ساخته و هجوی بی‌نظیر در رابطه با مرگ و امید به شمار می‌رود، ادامه‌‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه