آی بی کلاه، آی با کلاه

بی‌تفاوتی مردم یک جامعه نسب به آنچه که در اجتماع ایشان رخ می‌دهد، می‌تواند عواقب مخرب و غیرقابل‌جبرانی به همراه داشته باشد. برای آشنا شدن با کتابی که ضمن روایت داستانی تمثیلی، به این موضوع و اهمیت آن پرداخته است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه