لباب الالباب

اگر به تاریخ ادبیات ایران، و به ویژه تاریخ مربوط به قرون ابتدایی پس از اسلام، علاقه دارید ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید تا با کتابی ممتاز در این زمینه آشنا شوید. این کتاب به معرفی سخنوران و ادبای بزرگ ایران تا اواخر قرن ششم هجری پرداخته است.

ادامه