فهرست مهمانان

داستان‌های جنایی و پلیسی از گذشته‌ی دور طرفداران خاص خود را داشته و هنوز نیز در بین علاقمندان به مطالعه جایگاه ویژه‌ای دارند. برای آشنا شدن با یکی از نمونه‌های موفق، پرفروش و جدید این نوع آثار در ادبیات جهان، با ادامه‌ی این مطلب همراه شوید.

ادامه