تهیدستان

لندن همواره شهری ویژه برای بسیاری از مردم دنیا به شمار می‌رفته است. با این حال، این شهر در زیر پوست خود داستانی متفاوت دارد. برای آشنا شدن با کتابی که نگاهی دست‌اول از وضعیت محله‌های فقیرنشین این شهر در اوایل قرن بیستم در اختیار شما قرار می‌دهد، با ادامه‌ی این مطلب همراه شوید.

ادامه