پیامبر

برخی کتاب‌ها چون محتوایی برآمده از انسان و انسانیت دارند مورد قبول و پذیرش بسیاری از مردم دنیا، فارغ از همه‌ی تفاوت‌های فرهنگی و فکری، قرار گرفته‌اند. برای آشنا شدن با یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این کتاب‌ها، با ادامه‌ی این مطلب همراه شوید.

ادامه