مائده‌های زمینی

شادی، شوق به زیستن و غنیمت شمردن دم از جمله مفاهیمی هستند که بسیاری از بزرگان ادبیات ایران و جهان به آن‌ها پرداخته‌اند. برای آشنا شدن با شاهکاری از ادبیات فرانسه که درون‌مایه‌ای شامل این موضوعات دارد، با ادامه‌ی این مطلب همراه شوید.

ادامه