تاریخ سری جنایت‌های استالین

بنا به نظر بسیاری از افراد صاحب‌نظر، دوران حکومت استبدادی استالین بر شوروی از تاریک‌ترین دوران‌های این کشور به شمار می‌رود که حتی در سطح جهانی نیز کم‌نظیر است. برای آشنا شدن با کتابی که شما را بر اساس مشاهدات واقعی نویسنده با این دوران آشنا می‌سازد، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه