دختران گمشده‌ی‌ پاریس

زنان همواره نقش‌ ویژه‌ای در جنگ‌ها داشته‌اند؛ ولی در بسیاری موارد، تلاش‌های ایشان و اهمیت و جایگاه آن‌ها در تعیین سرنوشت جنگ و ملت‌ها به فراموشی سپرده شده‌ است. برای آشنا شدن به کتابی که با داستانی جذاب به این مضمون پرداخته است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه