تصویر دوریان گری

آیا ممکن است آرزوی همیشگی انسان در مورد حفظ زیبایی و جوانی برآورده شود؟ چنین اتفاقی ممکن است چه تبعاتی داشته باشد؟ برای آشنا شدن با شاهکاری که سعی دارد به این مضمون بپردازد، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه