زوربای یونانی

فلسفه و حقیقت زندگی چیست؟ آیا زندگی و دنیا همان است که در کتاب‌ها معرفی شده است، یا ماهیت دیگری به جز آن دارد؟ از دیدگاه یک فرد کم‌سواد ولی دنیادیده و اهل عمل، دنیا چطور نظر می‌رسد؟ برای این که پاسخ همه‌ی این سوال‌ها را در قالب یک رمان زیبا و خواندنی بیابید، با ادامه‌ی این مطلب همراه شوید.

ادامه