حاج مم جعفر در پاریس

پاریس در دهه‌ی ۱۳۳۰ خورشیدی از دیدگاه یک تاجر بازاری و سنتی ایرانی چگونه بوده است؟ چنین فردی در پاریس به دنبال چه چیزهایی بوده است؟ این فرد چقدر در وفق دادن خود با محیط می‌توانست موفق باشد؟ برای این که با یک کتاب طنز جذاب آشنا شوید و پاسخ این سوال‌ها را از طریق مطالعه‌ی آن به دست آورید، با ادامه‌ی این مطلب همراه شوید.

ادامه