طبقه جدید

چقدر مکاتب و ایدئولوژی‌های سیاسی را می‌شناسید؟ از کمونیسم چه می‌دانید؟ جوامع کمونیستی چه شرایط، ویژگی‌ها و اهدافی داشته‌ و دارند؟ آیا همه‌ی آن‌چه که در مورد کمونیستم گفته می‌شود حقیقت دارد؟ برای آشنا شدن با کتابی که به سوال‌های فوق پاسخ داده و در کنار آن مطالب متعدد و مفید دیگری در رابطه با این پدیده در اختیارتان قرار دهد، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه بفرمایید.

ادامه