سرگذشت کندوها

زنبورهای عسل زندگی بسیار جالبی دارند و قوانین پیچیده‌ای بر زندگی آن‌ها حکمفرما است. یکی از این قوانین کوچ کردن در زمان شدت یافتن سختی‌ها و مشکلات است. برای آشنا شدن با کتابی که این موضوع را محور داستانی جذاب قرار داده است، دنباله‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه