همه چیز از هم می‌پاشد

بسیاری از جوامع آفریقایی در زمان ورود مبلغان مسیحی و استعمارگران دچار بحران‌های متعدد شدند. برای آشنا شدن با کتابی که ضمن روایت داستانی جذاب به این موضوع پرداخته است، ادامه‌‌ی مطلب را از دست ندهید.

ادامه