درد سیاوش

پسری جوان در شب عروسی‌اش با رازی سر به مهر از گذشته‌ی خود مواجه می‌شود. داستانی جذاب برای یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دهه‌ی ۱۳۶۰ در ادبیات ایران. به منظور آشنا شدن با این کتاب، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه