قلعه‌ی دیجیتالی

سازمان امنیت آمریکا با رمزی روبرو می‌شود که سازمان را تهدید می‌کند ولی سازمان قادر به شکستن آن نیست و در این راه از یک دانشمند علوم رمز تقاضای کمک می‌نماید. موضوعی بسیار جذاب برای یک تکنوتریلر. به منظور آشنایی با این کتاب، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه