گرگ دریا

بهره‌کشی زورگویان از ضعفا و ناتوانان همیشه درطی تاریخ وجود داشته و مورد شماتت بزرگان و فضلا قرار داشته است. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز که ضمن روایت داستانی جذاب به این موضوع پرداخته است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه