بازگشت شرلوک هولمز

بعد از کشته شدن شرلوک هولمز در داستان مشکل نهایی از کتاب خاطرات شرلوک هولمز، نویسنده به دلیل فشار افکار عمومی مجبور به بازگرداندن این شخصیت در قالب داستان‌هایی جدید شد. برای آشنا شدن با کتابی که حاصل این اتفاق بوده است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه