مدار راس السرطان

برخی کتاب‌ها به دلایل مختلف تاثیرات ویژه‌ای بر ادبیات یک کشور یا حتی کل جهان داشته‌اند. برای آشنا شدن با یک نمونه از این کتاب‌ها، که مدت‌ها در بسیاری از کشورها در فهرست آثار ممنوعه قرار داشته است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه