ظهور و سقوط خانواده‌ی شایق‌پور

خانواده‌ای بزرگ که در طی سال‌های متمادی مشکلات متعددی را فراروی خود دیده است، اکنون با چالشی جدید مواجه می‌شود که ریشه در گذشته دارد. برای آشنا شدن با کتابی نو از نویسنده‌ای جوان و خوش‌قریحه که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه