مرد کوچک

پسرکی برای فرار از فقر و تنگدستی، شهر محل زندگی خود را ترک کرده و به پاریس مهاجرت می‌کند. او برای رسیدن به آرزوها و اهدافش راهی طولانی و سخت در پیش ‌رو دارد. برای آشنا شدن با کتابی که سرگذشت این فرد را روایت می‌کند، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه