زندانی آسمان

اگر کتاب‌های بازی فرشته و سایه‌ی باد از چهارگانه‌ی گورستان کتاب‌های فراموش شده را خوانده باشید، شاید علاقمند باشید با کتابی که دنباله‌ی آن‌ها به شمار می‌رود نیز آشنا شوید. در این صورت، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه