دفتر خاطرات

بشر همیشه در حال جستجوی عشق حقیقی بوده و گاهی برای انتخاب آن مجبور به اخذ تصمیم‌های سخت و طاقت‌فرسا شده است. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز که داستانی با این مضمون دارد، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه