پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنید

مردی در حین تلاش برای نجات جان دختربچه‌ای در پارک، جان خود را از دست می‌دهد و به بهشت می‌رود. او در بهشت با افرادی ملاقات می‌کند که در زندگی وی تاثیرگذار بوده‌اند. برای آشنا شدن با کتابی پرفروش که داستانی با این مضمون دارد، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه