دختر گمشده

زنی دقیقاً در سالروز ازدواجش به طرز مشکوکی ناپدید می‌شود و پلیس اطلاعات جالبی از دفتر خاطرات او به دست می‌آورد. موضوعی بسیار جذاب برای یکی از بهترین رمان‌های دلهره‌آور چند سال اخیر؛ برای آشنا شدن با این کتاب، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه