فیلسوف سه دقیقه‌ای

فلسفه ما را شگفت‌زده می‌کند. فلسفه به ما توصیه نمی‌کند که خردمند و کامل یا خداگونه باشیم. فلسفه در پی آن نیست که هیچ عیب و نقصی در کارمان نباشد. بلکه ترغیب‌مان می‌کند که «انسانیتِ» خود را پرورش دهیم. برای آشنا شدن با کتابی که این چنین شروع می‌شود، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه