دزد آذرخش

تصور کنید که اساطیر یونان باستان در عصر کنونی و دنیای مدرن زندگی می‌کنند. مطمئناً این موضوع برای بسیاری از افراد به ویژه نوجوانان بسیار مهیج و خواندنی است. برای آشنا شدن با اولین کتاب از مجموعه‌ای که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه