آذرمیدخت

ایران در اواخر دوره‌ی ساسانیان با هرج و مرج و مشکلات بسیار مواجه بود. در این بین زنی از تبار پادشاهان، بر تخت پادشاهی نشست و سعی داشت ایران را به جایگاه سابق خود بازگرداند. برای آشنا شدن با کتابی جذاب که به داستان زندگی این زن پرداخته است، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه