خانه‌ی خوبرویان خفته

پیر شدن، از دست دادن قدرت و توانایی جوانی و اجتناب‌ناپذیر بودن آن یکی از ترس‌های همیشگی بشر بوده که سعی در مقابله با آن داشته است. برای آشنا شدن با کتابی که ضمن روایت داستانی جذاب به این موضوع پرداخته است، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه