چگونه اشتباه نکنیم

امروزه ثابت شده است که ریاضیات تاثیرات بسیاری بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر دارد. برای آشنا شدن با کتابی که به بررسی این تاثیرات و اهمیت آن‌ها می‌پردازد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه