قیدار

مردی سرمایه‌دار و خیرخواه در سال‌های دهه‌ی ۱۳۵۰ خورشیدی سعی می‌کند به اصول مردانگی و جوانمردی پایبند باشد. برای آشنا شدن با کتابی متفاوت از ادبیات معاصر ایران که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه