آواز پیامبر

مادری سعی دارد در یک ویران‌شهر و در میان آشوب و شورش، زندگی خود و فرزندانش را نجات دهد. برای آشنا شدن با کتابی که برنده‌ی جایزه‌ی بوکر ۲۰۲۳ شده و چنین داستانی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه