روزهای برمه

امپریالیسم و استعمارگری در قرن بیستم تاثیرات بسیاری بر جوامع مختلف داشته‌اند. برای آشنا شدن با کتابی که ضمن روایت داستانی جذاب نگاهی انتقادی به این مقوله‌ها داشته است، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه