روز و شب یوسف

پسری نوجوان و در اوایل بلوغ خود، در محیطی آکنده از فقر و تعصب زندگی می‌کند. این نوجوان مشکلات و دل‌مشغولی‌های خاص خودش را دارد. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز از ادبیات ایران که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه