اسپینوزای بازار

ادبیات قرن بیستم شاهد تعدادی زیادی از نویسندگان چیره‌دست بود که هر یک در داستان‌سرایی ید طولایی داشتند. برای آشنا شدن با مجموعه‌ای ناب از داستان‌های کوتاه که به یکی از این نویسندگان مطرح تعلق داشته و جایزه‌ی نوبل را برای به ارمغان آورده است، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه