پروژه‌ی رزی

یک استاد برجسته‌ی ژنتیک که در زندگی فردی خود را ناموفق می‌داند، سعی می‌کند به روشی علمی یک شریک برای زندگی خود بیابد. برای آشنا شدن با کتابی موفق و پرفروش که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه