برگ اضافی

اگر دو سفرنامه‌ی قبلی منصور ضابطیان یعنی مارک و پلو و مارک دو پلو را خوانده باشید، مطمئناً علاقمند هستید جزییات و خاطرات بیشتری از او را مطالعه کنید. اگر چنین است، با ادامه‌ی مطلب امروز همراه باشید.

ادامه