دروغ‌های کوچک بزرگ

سه زن که هر یک به نوعی قربانی خشونت بوده‌اند، به صورت اتفاقی در کنار هم قرار می‌گیرند و سعی دارند به یکدیگر کمک کنند. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز و پرفروش که چنین داستانی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه