کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد

افراد بسیاری در سرتاسر دنیا ناامیدانه منتظر رخ دادن اتفاقی هستند که زندگی آن‌ها را متحول کند. برای آشنا شدن با کتابی که به زیبایی به این موضوع پرداخته است، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه