لطیف است شب

زندگی آمریکایی‌های ساکن اروپا در نیمه‌ی اول قرن بیستم مملو از اتفاقات کوچک و بزرگ بوده که بخش عمده‌ای از این وقایع از نوع زندگی ایشان ناشی می‌شده است. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز که ضمن روایت داستانی جذاب به این موضوع پرداخته است، ادامه‌ی این مطلب را از دست ندهید.

ادامه